تخت بستری سه شکن

تخت بستری سه شکن برقی دارای سه عدد موتور که وظیفه ایجاد پوزیشن های تغییر ارتفاع از 45 تا 80 سانتی متر وتغییر زاویه زیر سر از 0 تا 90 درجه وتغییر زاویه زیر پا از 0 تا 45 درجه را برعهده دارند. سرتخت ها وکفی این تخت از جنس پلیمر ABS ضخیم وقابل جداشدن […]

ژنیکولوژی و تخت ژنیکولوژی چیست؟

تخت ژنیکولوژی چیست؟ تخت های ژنیکولوژی این امکان را فراهم می کند که بیمار با قرار گرفتن روی این تختها تمام توان پزشک را مورد استفاده قرار داده و با ایجاد شرایط مناسب برای دقت بالا معاینه را برای پزشک تسهیل می نماید. تخت های ژنیکولوژی چیست؟ تخت ژنیکولوژی از جمله تخت های بسیار پرطرفدار […]

تخت بستری CCU ICU چیست؟

تخت بستری ICU /CCU  نوعی تخت بیمارستانی میباشد  که از آن در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان  مورد استفاده بیماران قرار میگیرد. این تخت بیمارستانی دارای 4 موتورالکتریکی  میباشد که هر موتور وظیفه ای برعهده دارد. یک موتور برای تغییر وضعیت شکن زیر سر ،یک موتور تغییر وضعیت شکن زیر پا ،یک موتور برای تنظیم […]